فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 16
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 17798
 15 مهمان حاضر
 
اداره اجراء و نظارت چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۰۲
Imageخلاصه اى از شرح وظايف
- این اداره وظیفه اجرا ونظارت پروژه های عمرانی را که در جهت گسترش فضاهای آموزشی، اداری و خدماتی و در زمین ها و مجتمع های دانشگاهی این واحد احداث می گردد بعهده دارد.
كليه مراحل اجرا شامل: اخذ پروانه ، تهیه متره ساختمان ،درخواست مصالح و پیگیری خرید مصالح و در نهایت نظارت بر حسن انجام و اجرای کار مى باشد.
- همکاری با مراکزدر زمینه تهیه شرح خدمات مشاورین ، رفع مشکلات نقشه ها ، تهیه اسناد مناقصه. بررسی توان فنی پیمانکاران و ارائه راهکارهای کلیه مسائل فنی و مشارکت در اجرای پروژه ها از باب نظارتی.
- انجام امور اخذ پروانه و پایانکار ساختمانها ، از ابتدای انجام مکاتبه تا پرداخت قبوض و عوارض و تحویل فیش های مربوط به امور مالی ، تصویب نقشه ها در شهرداری ودر نهایت اخذ پروانه و درگیری با مشکلات عدیده به علت عدم تطبیق کاربری های مورد نیاز دانشگاه با کاربری های مصوب شهرداری در محل ساخت پروژه ها.
- بازدید و اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که دانشگاه قصد خرید یا اجاره آنرا برای توسعه فضای مورد نیاز خود دارد و ارائه آن به مراجع ذیربط.
- اجرا و نظارت پروژه های عمرانی مدارس سماء شامل کلیه مراحل آن.