فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 16
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 18486
 5 مهمان حاضر
 
آئيننامه هاي مرتبط با معاونت چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۰
1-مقررات ملى ساختمان،
(مباحث بيست گانه)
مبحث سوم:حفاظت ساختمان در مقابل حريق.
مبحث پنجم:مصالح و فرآورده هاي ساختماني.
مبحث ششم:بارهاي وارد بر ساختمان.
مبحث هفتم:پي و پي سازي.
مبحث نهم:طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه.
مبحث دهم:طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي.
مبحث پانزدهم:آسانسورها و پله هاي برقي.
مبحث هجدهم:عايق بندي و تنظيم صدا.
مبحث نوزدهم: صرفه جويى در مصرف انرژى.
2-آئين نامه 2800 زلزله،
3-مجموعه نشريات سازمان برنامه و بودجه(نشريات فنى)