فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 16
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 18491
 13 مهمان حاضر
 
معاون عمراني واحد مشهد چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۰

دكتر سيد مسلم سيد الحسيني
سمت :معاون عمراني واحد مشهد
و عضو هيئت علمي دانشكده هنر و معماري

شرح وظايف معاونت عمرانی:
 • جمع آوري اطلاعات مقدماتي مورد نيازطرحهاي دانشگاه.
 • تهيه وتائيد نقشه هاي اجرائي ساختمانهاي كمترازيكهزار مترمربع زيربنا(اعم از آموزشي، اداري، خدماتي وغيره).
 • پيگيري امور مربوط به انتخاب مشاورين جهت تهيه طرحهاي مورد نياز دانشگاه.
 • تهيه اسناد مناقصه و فراهم نمودن مقدمات اجراي پروژه ها و طرحها(انجام مطالعات لازم به منظور دعوت از پيمانكاران صاحب صلاحيت).
 • اخذ نظر كميسيون معاملات واحد و سازمان مركزي در مورد ميزان هزينه پروژه ها و طرحها بر اساس مقررات مربوطه.
 • همكاري با دفتر حقوقي دانشگاه جهت تنظيم پيمان ها در چهار چوب متن تائيد شده بوسيله سازمان مركزي دانشگاه.
 • نظارت مستمر بر عملكرد مشاوران و پيمانكاران طرف قرارداد دانشگاه.
 • برگزاري جلسات جهت تحويل مطالعات و نقشه هاي تهيه شده توسط مشاورين.
 • نظارت بر اجراي پروژه ها و طرحها و بررسي مقادير كاروصورت وضعيتهاي ارائه شده از طرف پيمانكاران.
 • برآورد هزينه پروژه ها به منظور پيش بيني و تاٌمين اعتبار از منابع مالي مورد نظر.
 • فراهم نمودن امكانات نقشه برداري ، آزمايشات فني و مكانيك خاك و ساير نيازهاي فني پروژه هاي دانشگاه.
 • بازديد از اراضي مورد نظرجهت مجتمع هاي دانشگاهي وتهيه گزارش به منظور ارائه به مسئولين مربوطه جهت اخذ تصميمات لازم.
 • بازديد و اعلام نظر كارشناسي در ارتباط با املاكي كه واحد قصد خريد يا اجاره آنها را براي تامين و توسعه فضاي مورد نياز خود دارد و ارائه آن به مراجع ذيربط.
 • انجام تعميرات و نگهداري كليه ساختمانها و تاسيسات واحد.
 • تهيه گزارشات وآمار مربوطه به ساختمانها و تاسيسات و اراضي متعلق و دراختيار دانشگاه و ارائه آن به مراجع ذيربط.
 • تهيه و ارائه گزارش پيشرفت كارهاي عمراني واحد.
 • نظارت عاليه بر امور اجرايي پروژه هاي مدارس سماء.