فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 16
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 17935
 5 مهمان حاضر
 
مهندس مهدى متقى چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۴۷

مهندس مهدى متقى
سمت: كارشناس سازه

شرح وظايف:

وظایف محوله در حوزه عمرانی به ایشان در پروژه های ساختمانی دانشگاه عبارتند از:
1. بازدید میدانی ازمکان پروژه تعریف شده، اقدام در تهیه نقشه و طرح مورد نظر براساس استاندارهاي مربوطه طبق نظر بهره بردار پروژه
2. برآورد مصالح و مبلغ ریالی پروژه و تنظیم اسناد و نقشه های مربوطه برای ارائه جهت مناقصات محلی
3. نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی پیمانکاران جزء اعم ازبناها و کارگران ساختمانی به جهت اجرای آیتم های مختلف ساختمانی طبق نقشه و استاندارهای مربوطه
4. بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاران و تعیین کارکرد بر اساس قرارداد مزبور و محاسبه ریالی انجام کار پیمانکاران جهت پرداخت به پیمانکاران مزبور و بروز رسانی هزینه های انجام شده و محاسبه مقدارهزینه تا پایان پروژه
5. نظارت برایمنی کارگاه ساختمانی و در صورت عدم رعایت موارد ایمنی،اخطارکتبی به پیمانکار به جهت رعایت موارد ایمنی در کارگاه ساختمانی
6. نظارت وهماهنگی با مشاور و کارفرما برتیم دستگاه نظارت و پیمانکاراصلی در پروژه های بزرگ ساختمانی (بالای 10000 مترمربع) و نظارت پروژهاي هاي كوچكتر
7. نظارت بر مقدار مصالح وارده به کارگاه ساختمانی و مصالح کار شده توسط پیمانکار و ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی