فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 5
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 8005
 9 مهمان حاضر
 
مهندس مهدى متقى چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۴۷

مهندس مهدى متقى
سمت: كارشناس سازه

شرح وظايف:

كارشناسى و نظارت امور ساختماني پروژه ها شامل: تهيه نقشه ها ، بر آورد مصالح مورد نياز و تهيه صورت وضعيت پروژه هاى محوله در سطح دانشگاه.