فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 12
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 16550
 23 مهمان حاضر
 
محمد رضا سعيدى چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۸
Image
محمد رضا سعيدى
سمت: مسئول دفتر فنى مجتمع آموزشى
شرح وظايف :
مديريت تعميرات نگهدارى وراهبرى 20 دستگاه هواساز و 4 دستگاه چيلر جذبى و كمپرسورى.
مديريت تعميرات نگهدارى وراهبرى تاسيسات مكانيكى و برقى حدود 000/100 متر مربع فضاى آموزشى و ادارى.
مديريت تعميرات نگهدارى وراهبرى سيستم آبرسانى شرب و غير شرب شامل: تاسيسات چاه آب و منابع ذخيره آب و سيستم پمپ خانه.
مديريت تعميرات نگهدارى وراهبرى تاسيسات برق فشار متوسط شامل: 2پست زمينى 800 KVA و سه پست هوايى 20 KVA.
مديريت تعميرات نگهدارى وراهبرى تاسيسات استخر ، سونا و جكوزى.
آماده سازى 7 حوزه جهت برگزارى آزمونهاى مختلف دانشگاه در طول سال.
آماده سازى فضاهاى برگزارى جشنواره ها، همايش ها ، نمايشگاههاى مختلف.
طراحى ومحاسبه ونظارت پروژه هاى آبرسانى ، سرمايش ، گرمايش ، تابلوهاى صنعتى و برق رسانى وگازرسانى.