فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 16
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 18488
 7 مهمان حاضر
 
مهندس جواد سواري چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۶

مهندس جواد سواري
سمت: كارشناس برق
شرح وظايف:
كارشناسى و نظارت امور تاسيسات الكتريكي پروژه ها شامل: تهيه نقشه ها ، بر آورد مصالح مورد نياز و تهيه صورت وضعيت پروژه هاى محوله در سطح دانشگاه.