فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 5
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 14098
 18 مهمان حاضر
 
مهندس جواد سواري چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۶

مهندس جواد سواري
سمت: كارشناس برق
شرح وظايف:
كارشناسى و نظارت امور تاسيسات الكتريكي پروژه ها شامل: تهيه نقشه ها ، بر آورد مصالح مورد نياز و تهيه صورت وضعيت پروژه هاى محوله در سطح دانشگاه.