فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 12
محتوا : 27
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 16564
 48 مهمان حاضر
 
مهندس امير عباس نورالهى چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۴

مهندس امير عباس نورالهى
سمت: كارشناس عمران
شرح وظايف:
نظارت بر اجراى پروژه هاى ساختمانى و تهيه صورت وضعيت پيمانكاران.
تهيه متره برآورد و تهيه قيمت پايه و مبنا جهت بعضى از پروژه ها.
بررسى وضعيت پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از نظر توانايى آنان (بحث بررسى پاكت هاى الف موضوع مناقصات عمومى)
بازديد از املاك جهت ارزشيابى بحث خريد املاك مورد نياز دانشگاه و بحث وام خريد مسكن و تعميرات كارمندان.
پيگيرى معرفى پيمانكاران حقيقى و حقوقى از طريق مناقصات عمومى از مرحله تهيه استعلام ها و اسناد مناقصه تا عقد قرارداد و تحويل بستر كار.
پيگيرى امور شهردارى اعم از اخذ پرروانه ها ، اخذ پايانكار، اصلاح پروانه و .....